Woningaanpassingen

Meestal om onplezierige redenen is het nodig uw woning aan te passen.

Voor woningaanpassingen is er een regeling op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo),  mogelijk komen zij u tegemoet in de kosten. Uw ergotherapeut zal een programma van eisen hebben opstellen waarop WMO de minst adequate aanpassingen zal baseren.

Wacht uw lot niet af, de minst adequate oplossing is voor u niet altijd de beste. Neem zelf het initiatief en bereid u goed voor, maak een goed en toekomstgericht plan. Creëer een voor u en uw gezin een zo bruikbaar mogelijke woonsituatie en voorkom verkeerde inschattingen, naderhand aanpassen en verbouwen is erg duur.

Sinds decennia in een rolstoel ervaar ik toegankelijkheidsproblemen van situaties en gebouwen. Bij een toegankelijkheidstoetsing is mijn rolstoel een niet te vervangen stuk van mijn gereedschap.

Als bouwkundige en ervaringskundige sta ik u graag terzijde met de nodige informatie en het vervaardigen van ontwerptekeningen van  een voorstelschets tot definitieve bouwtekeningen.